บริษัท พาซี กรุ๊ป จำกัด ในฐานะสมาคมดิจิตัลเวิลด์ ได้มอบเงินบริจาคมูลค่า 15,000 บาทพร้อมชุดฝึกทักษะ Coding & Robot ให้กับโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกันพัฒนาหุ่นยนต์ และเตรียมพร้อมสถานศึกษาให้พร้อมสำหรับการพัฒนาในยุคอนาคต โดยมีพระครูสุภัทรพรหมคุณ พรหมจาโร รับมอบ เมื่อวันที่ 27/01/2563