บริษัท พาซี กรุ๊ป จำกัด ในฐานะสมาคมดิจิตัลเวิลด์ ได้มอบเงินบริจาคมูลค่า 15,000 บาทพร้อมชุดฝึกทักษะ Coding & Robot ให้กับโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว จ.เชียงราย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกันพัฒนาหุ่นยนต์ และเตรียมพร้อมสถานศึกษาให้พร้อมสำหรับการพัฒนาในยุคอนาคต เมื่อวันที่ 27/01/2563